<
>
       

Garantiebeleid

Voordat je als consument een product gaat aanschaffen, kan het handig zijn om je te laten informeren over de garantie die je bij dat product krijgt. EyeWear.nl heeft belangrijke punten op het gebied van garantie en de wetgeving over dit onderwerp op een rij gezet. Daarnaast vind je hier handige links naar websites met wat meer uitgebreide informatie over garantie. 

Wat zijn de rechten en garanties bij kopen of afstand?
In de richtlijn Kopen op afstand zijn onder er verschillende rechten en garanties vastgelegd. De verkoper moet je altijd tijdig voor de aankoop duidelijke, schriftelijke informatie geven over de prijs (inclusief belasting en bezorgkosten) en hoe de betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt.
De bestelling moet binnen 30 dagen worden geleverd, tenzij anders is afgesproken. Als het bestelde product niet meer leverbaar is, dan moet de winkel dit laten weten. De betalingen moeten dan binnen 30 dagen worden teruggestort. (Vanaf juni 2014 binnen 14 dagen)

Wanneer een product al bij de aflevering gebrekkig was, heb je recht op gratis vervanging of reparatie. Dit moet in een redelijke termijn duren, anders heb je recht op vermindering van de koopprijs of ontbinding van de overeenkomst.
Een lastige vraag is wie er verantwoordelijk is voor de verpakkingsschade die er ontstaat bij deze retourzending. In veel gevallen brengt de verkopende partij de klant hiervoor een bedrag in rekening, maar de verkoper mag een retour niet automatisch weigeren vanwege de verpakkingsschade of omdat het product niet is teruggestuurd in de originele verpakking.

Wat houdt het herroepingsrecht in?
Met het huidige herroepingsrecht heb je minimaal 7 werkdagen de tijd om zonder reden de koop terug te draaien. Als consument heb je 14 kalenderdagen herroepingsrecht. Daarna heb je nog eens 14 dagen de tijd om ervoor te zorgen dat het product bij de winkel is geretourneerd.

Welke kosten mogen in rekening worden gebracht?
De enige kosten die de leverancier in rekening mag brengen, zijn de retour verzendkosten van het product. De verkoper dient dus de verzendkosten van de verzending heen en het bedrag van de bestelling terug te storen. Dit moeten zij momenteel binnen 14 dagen doen.

Hoe lang is de garantie?
Gaat het product na langer dan een half jaar kapot, dan moet jij zelf bewijzen dat het defect al bestond toen je het product kocht. Wettelijk gezien heb je minimaal 2 jaar garantie. Hier bovenop kan de verkoper jou nog extra garantie aanbieden.
Indien het product binnen een half jaar kapot gaat, dan moet de verkoper bewijzen dat het jouw schuld is. Wanneer je het product op een normale manier hebt gebruikt en hierdoor is versleten of wanneer je het product verkeerd gebruikt hebt, dan moet jij zelf de reparatie betalen. 

Welke soorten garantie zijn er?
De wettelijke garantie bedraagt zes maanden. Daarnaast zijn er ook fabrieks- en verkopersgarantie.
Wanneer een fabrikant of verkoper garantie geeft voor een bepaalde periode, hoef je in deze periode niet aan te tonen hoe het product kapot is gegaan. De fabrikant of verkoper moet dan kunnen bewijzen dat het product kapot is gegaan door jouw schuld. Wanneer de garantietermijn is afgelopen, dan moet de jij bewijzen dat het niet zijn schuld is dat het product kapot is gegaan.

Je hebt met de winkel een koopovereenkomst afgesloten en niet met de fabrikant. Een fabrikant kan aangeven dat jij de reparatiekosten moet betalen, bijvoorbeeld de manuren of het materiaal. Je kunt daarom beter met de winkel contact opnemen met wie je de koopovereenkomst hebt afgesloten. Je hoort binnen twee maanden nadat je een gebrek ontdekt hebt, contact op te nemen met de verkoper. 

Bij sommige winkels kan je ook garantie bijkopen. Hiermee kan je extra of langere garantie krijgen dan de Wet aangeeft. Wanneer je geen garantie hebt bijgekocht, dan hoeft de verkopende partij na vier jaar niet meer gratis een nieuw product geven. Je hebt dan wel het recht om een gedeelte van het aankoopbedrag terug te vragen. 

Wat zijn je rechten na de garantieperiode?
Na de garantieperiode heb je ook nog recht op een gratis reparatie of een nieuw product. Dit geldt als je kunt uitleggen dat je het product normaal hebt gebruikt en dat het zomaar kapot is gegaan. 
Indien je het product een lange tijd hebt gebruikt voordat het kapot ging, dan kan je niet al het geld meer terugvragen. 

Wanneer ontvang je geen garantie?
Je ontvangt geen garantie wanneer:
- Wanneer je het product niet goed hebt onderhouden, verkeerd hebt gebruikt of het product hebt beschadigd. 
- Wanneer een product na een aantal gebruiksperiode kleine defecten vertoont: bijvoorbeeld wanneer een lampje in de koelkast na een aantal jaar kapot gaat, dien je dit zelf te repareren. Bij grotere defecten in een relatief kort tijdsbestek, kan je wel op garantie beroepen. Voorbeeld hiervan is dat de motor van je koelkast na 2 jaar kapot gaat. 
- Als het normaal is dat bepaalde onderdelen van een product slijten dan geldt er geen garantie, tenzij de slijtage te snel optreed.

Wat is een deugdelijk product?
Je hebt recht op een deugdelijk en goed product. Dit betekent dat je het product een bepaalde tijd op een normale manier moet kunnen gebruiken.
Wat je van een product kan verwachten hangt af van:
• wat de verkoper heeft gezegd
• wat er in reclame is gezegd
• het merk
• de prijs
• of het product nieuw of tweedehands is

Een ondeugdelijk product is een product dat niet lang meegaat. Dit hangt af van het soort product. Zo hoort een wasmachine langer mee te gaan dan een mp3-speler.

Wat zijn je rechten bij een ondeugdelijk product?
Je hebt verschillende rechten wanneer je een ondeugdelijk product hebt ontvangen.
- Recht op een gratis reparatie of een (gratis) nieuw product. De verkopende partij mag zelf kiezen.
- Dit moet binnen een bepaalde tijd en zonder dat jij hier veel last van hebt.
- De verkopende partij moet het probleem zelf oplossen of de fabrikant inschakelen. De verkopende partij mag jou niet doorverwijzen naar de fabrikant. Hier mag jij zelf wel voor kiezen. De verkoper is de verantwoordelijke partij.
- Je hebt het recht op de koopovereenkomst te ontbinden wanneer je moet bijbetalen voor de reparatie of een nieuw product. Het is afhankelijk van de situatie of je het hele bedrag terug kan krijgen. 

Overige punten bij garantie
Extra punten waar je goed op moet letten bij garantie zijn:
- De verkoper kan je extra garanties geven, naast de wettelijke rechten die je sowieso hebt. Deze extra garantie verandert echter helemaal niets aan deze wettelijke rechten. Als er in de garantie staat dat jouw aangeschafte product gedurende één jaar na de koop gratis wordt gerepareerd, dan betekent dat niet dat je geen recht meer hebt op vervanging van het product. Je mag gewoon om een ander exemplaar vragen.

- Het komt vaak voor dat verkopers een extra garantie bieden in de vorm van een service-verzekering. Je moet goed overwegen wat de "extra's" hiervan precies zijn, want het kan goed zijn dat deze verzekering helemaal niet zoveel meer biedt dan de wettelijke rechten die je altijd hebt.

- In de garantie moet je duidelijk kunnen lezen wat jouw rechten zijn. Verder moet de naam en het adres van de verkoper zijn vermeld, evenals de duur van de garantie en het gebied wat deze omvat. 

Wil je meer informatie over garantie?
EyeWear.nl wijst je ook graag op een handige website van de Consumentenautoriteit, de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Opta). Het adres van deze site is: www.consuwijzer.nl.

Deze webpagina bevat alle informatie die je nodig hebt bij vragen en problemen omtrent garantie. Je vind er een overzicht van jouw rechten en plichten als consument, makkelijke tips voor het schrijven van brieven en adresgegevens van allerlei geschillencommissies.